УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД обявява обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана и охрана чрез техническа система за сигурност /собственост на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД/ на обекти на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД 30 януари 2015

УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД обявява обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана и охрана чрез техническа система за сигурност /собственост на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД/ на обекти на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД. Място и срок за получаване на офертите: до 16:30 ч. на 23.02.2015 г. Място на подаване на офертите за участие: УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, бул. "Пенчо Славейков" № 52А, гр. София – 1431, "Деловодство", тел.: 02 9159444. Място и дата на отварян...
Събития в страната за 02 февруари