ГРАФИК за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец януари 2018 година 19 януари 2018

КОМИСИЯ ДЕН И ДАТА ЧАС Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми Вторник, 23 януари 2018 г. 13:00 Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта Вторник, 23 януари 2018 г. 14:00 Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси Вторник, 23 януари 2018 г. 15:30 Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации Сряда, 24 януари 2018 г. 13:00 Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политик...
Събития в страната за 20 януари