Покана за публично обсъждане на годишния отчет на бюджета на Община Каварна за 2016 година 18 август 2017

ПОКАНА Председателят на Общински съвет – Каварна Красимир Кръстев на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. чл. 12а от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени/публични обсъждания в Община Каварна кани жителите на общината, представителите на бизнеса, неправителствените организации и цялата общественост на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Каварна за 2016 г. Публичното обсъждане на годишния отчет на бюджета за 2016 г. ще се проведе н...
Събития в страната за 21 август