Възможни са временни смущения на газоподаването в селата Казичене и Лозен 31 юли 2014

Поради планов ремонт на участък от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД в периода от 06:00 часа на 07 август 2014, четвъртък, до 18:00 часа на 08 август 2014, петък, са възможни евентуални временни смущения в газоподаването към потребители на „Софиягаз” ЕАД на териториите на село Казичене и село Лозен. Възстановителните дейности на преносния оператор засягат обекти, които не са част от газоразпределителната инфраструктура на „Софиягаз”, не зависят и са извън контрола на газовото дружество. „Софиягаз” предпри...
Събития в страната за 31 юли
Предстоящи събития в страната за 31 юли
***
София.
От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание.

***
София.
От 09.30 часа ще се проведе заседание на Висшия съдебен съвет.

***
София.
От 09.00 часа в Гранд Хотел С