Помощ

Какво е FOCUS-PRESS?
FOCUS-PRESS е най-голямата в България  он-лайн база данни за прес-съобщения и информации за предстоящи събития в България. FOCUS-PRESS не редактира, не цензурира и не променя съобщенията на своите клиенти и ги публикува веднага.

Кой управлява (притежава) е отговорен за FOCUS-PRESS?
FOCUS-PRESS е търговска марка на най-голямата частна Информационна Агенция "Фокус".

Към кого е насочен FOCUS-PRESS?
FOCUS-PRESS е насочен към журналистите, анализаторите, водещите връзките с обществеността, мениджърите, политиците... към всички, които се интересуват от събитията  в живота на България.

Колко често и как се обновява FOCUS-PRESS?
FOCUS-PRESS се обновява 24 в денонощието, седем дни в седмицата.

Какво допълнително се предлага от FOCUS-PRESS?
е-Mail Focus Press. Услугата е безплатна и  предоставя автоматично разпращани е-mail съобщения с анонси от последните публикувани прес-съобщения по избрани от Вас  категории.

Как мога и аз да използвам тази услуга?
За да използвате услугата, моля въведете e-Mail адреса си и парола, за да изберете желаните категории.

Как да използвам/разглеждам FOCUS-PRESS?
Съобщенията във FOCUS-PRESS са разделени в категории и подкатегории. Публикуват се прес-съобщения за последния месец в съответна категория.
Предстоящите събития  могат да се  видят  по  дата или период от време напред (7, 30 или 60 дни).
Всички прес-съобщения и предстоящи събития са достъпни и през модула за търсене.
Във FOCUS-PRESS се публикуват съобщения и предстоящи събития само на активни клиенти.

Мога ли да разпространявам информацията, публикувана във FOCUS-PRESS?
Цялата информация за  прес-съобщения и предстоящи събития е безплатна и може да се разпространява.

Какво трябва да направя,  за да публикувам и аз (или моята фирма)  прес-съобщения или информация за предстоящи събития?
За да публикуваме вашите прес-съобщения и информация за предстоящи събития, трябва да станете наш клиент.


Технически характеристики
FOCUS-PRESS е разработен за оптимално използване с Internet Explorer 5.5 или по-висока негова версия и 800x600 разделителна способност или по-висока.

Как да се свържа с екипа на сайта?
Информационна Агенция "ФОКУС"
Адрес: София 1505, ул."Султан Тепе" 8
Тел.: 02/9607011, 9607017
Факс: 02/9607013

Търговски отдел:
E-mail: Sales@Focus-Press.net
За техническа помощ:
E-mail: Support@Focus-Pres.net