БАНКА ДСК ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МАЛКИЯ, СРЕДЕН И АГРОБИЗНЕС 21 април 2017

Съветът по иновации и развитие на технологиите СИРТ при БТПП и Банка ДСК организираха информационен ден на тема „Кредитни продукти на Банка ДСК в подкрепа на МСП“. На събитието Румяна Иванова, директор на дирекция „Малки и средни предприятия и агробизнес“ представи продуктите на Банка ДСК в подкрепа на малкия и среден бизнес, както и възможности за финансиране на проекти по европейските структурни и инвестиционни фондове ЕСИФ. Тя се спря особено подробно на финансирането на бизнес клиентите и на специалните продукти за земеделските стопани, както и на различните европейски и национални гаранционни програми. На две от тях г-жа Иванова обърна особено внимание – „Инициатива за малки и средни предприятия“, както и на споразумението на банката с Европейския гаранционен фонд за издаване на гаранции по инициативата InnovFin.
В края на събитието бяха раздадени наградите на четвъртия конкурс за иновации. Фирма Дендрит ЕООД класирана на 3-то място в конкурса за най-добър иновативен проект с „Изследвания за създаване на железопътно еластично релсово скрепление“ получи кристален плакет, връчен от Румяна Иванова, директор на дирекция „Малки и средни предприятия и агробизнес“ в ЦУ на Банка ДСК ЕАД.