„Безопасност в зимната планина“ 09 януари 2018

Софийският отряд на ПСС към БЧК ви кани на 10 януари 2018 г. сряда, от 18.00 ч., в зала „София” на БЧК бул. „Джеймс Баучер” 76
на среща–разговор по теми, свързани с безопасното поведение и пребиваване в планината при зимни условия: Метеорология в планините, Лавинна безопасност, Първа долекарска помощ, Екипировка.
В рамките на три часа ще бъдат изнесени презентации и ще се направят демонстрации на различни видове екипировка.
На 13 януари 2018 г. събота, в района на хижа „Алеко“ на Витоша ще се проведе практически семинар, на който ще бъдат демонстрирани техническите способи по темите, представени по време на лекцията.