Мащабно учение на БЧК с екипи за действие при бедствия 10 септември 2018


Над 150 души от доброволните екипи на БЧК за действие при бедствия и кризи участват в Национално учение, което се провежда от 10 до 14 септември 2018 г. в Монтана.
На 13 септември 2018 г. /четвъртък/ от 10:30 ч. на полигона на ГДПБЗН – Монтана, ще бъде разиграно учебно-тренировъчно занятие с демонстрации за спасяване на множество пострадали, в което ще участват екипи на Българския Червен кръст и Единната спасителна система.
Доброволните екипи за реакция при бедствия, аварии и кризи ДЕРБАК на БЧК преминават ежегодно тренировъчни учения с цел повишаване на капацитета и готовността за незабавна и адекватна реакция по оказване на помощ на пострадали в бедствена/кризисна ситуация. Усъвършенства се взаимодействието както между различните екипи на БЧК, така и с другите отговорни институции.
Всяка година Националното учебно-тренировъчно учение се провежда на територията на различна областна организация на БЧК, с любезното домакинство на местната власт и партньори.
В годината, в която Българският Червен кръст чества своята 140-годишнина, учението ще съдържа различни иновативни подходи и обучителни програми, както и практическа част за демонстрация на придобитите знания и умения.