„БЪДИ ГОТОВ ЗА НЕОЧАКВАНОТО” 21 април 2017

На 22.04.2017 г., в Националния учебен център на БЧК с. Лозен, ул. „Полуврак” № 31, ще бъде даден старт на проект „Бъди готов за неочакваното”.

Проектът се реализира с финансовата помощ на Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община и е в подкрепа на „София – Европейска столица на спорта 2018 година”. В него участват 30 младежи от 5 столични училища. Те ще преминат обучения за реакция при различни природни бедствия и кризисни ситуации и оказване на Първа долекарска помощ.

Първото обучение ще бъде за реакция при земетресения и е посветено на Международния ден на земята – 22 април. Младежите ще се срещнат с ръководството на дирекция „Мениджмънт на бедствията” към Секретариата на БЧК и със специалисти от областните организации на БЧК. След това всички заедно ще засадят широколистни и иглолистни дървета в района на Националния учебен център.
На откриването ще присъстват общински съветници от Столична община и представители на дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм на Столична община”.