Четвъртокласници от ОУ “Йордан Йовков“ посетиха Община Каварна 16 март 2017

Ученици от IV-А клас от ОУ “Йордан Йовков“ заедно със своя класен ръководител г-жа Нели Йорданова присъстваха на работния процес в общинска администрация. Поводът за посещението е, че в момента юношите изучават дейностите на общините, в своя свободно избираем предмет в училище. Секретарят на Община Каварна г-жа Дарина Колишева посрещна любознателните деца в кабинета си и им подари значка с герба на Каварна. Обиколката на държавната институция продължи с показване на заседателната зала, като на учениците им бе обяснено, че в нея се събират кмет, зам. кмет, секретар и общински съветници, за да дебатират проблеми, да дават нови идеи, които засягат всички хора от община Каварна. Голям интерес в юношите предизвика посещението в отдел „Гражданска регистрация“, там нач. отдел г-н Никола Ангелов показа къде и как се съхраняват данните на децата още от раждането им. С посещението си в отдел „Местни данъци и такси“ възпитаниците имаха възможността да видят, как се плаща данък, показан им от техния класен ръководител г-жа Йорданова. Учениците благодариха за предоставената възможност да се запознаят с дейността на общинската администрация, същността на работата в отделните административни звена, както и с това какви специалисти работят там.