С 60 лева по-малко са платили домакинствата на газ през февруари 17 март 2017

Консумацията на синьо гориво бележи ръст пети месец поред

Февруарските сметки за природен газ са с 60 лева по-ниски в сравнение с януарските. Това сочат данните на „Овергаз Мрежи“ след излизането на месечните фактури. 109 лева ще платят за отопление, готвене и топла вода газифицираните домакинства, обитаващи жилища с площ от 80-90 квадратни метра.

Пети месец подред консумацията на синьо гориво в бита продължава да бележи ръст спрямо нивата от предходните отчетни периоди. През февруари потребените количества природен газ са се увеличили с 57% в сравнение със същия месец година по-рано. Причината за това са не само по-ниските температури, но и увеличаващият се брой газифицирани домове и по-евтиният природен газ.

Средно едно домакинство потребява между 800 и 1000 кубически метра синьо гориво годишно. Общият му разход за отопление, готвене и топла вода е в порядъка на 650-700 лева според данни от сметките на клиентите на газоразпределителната компания. Икономията, която семействата реализират от замяната на електроенергията с природен газ, надвишава 1000 лева на година*.